اخبار

۱۵

شهریور

آزمایشگاه پویان صنعت نهاد، پس از تلاش و پیگیریهای لازم موفق به اخذ گواهینامۀ ایزو ۱۷۰۲۵ گردید.

آزمایشگاه پویان صنعت نهاد، در تاریخ ۲۵/۱۲/۹۴ توسط موسسه استاندارد ایران مورد ارزیابی قرار گرفت که پس از طی مراحل قانونی و پیگیری لازم، در نهایت در تیرماه سال ۹۵ موفق به اخذ گواهینامۀ تایید صلاحیت بر اساس استاندارد ایزو ۱۷۰۲۵ در حوزۀ ” آزمون های ابعادی و عملکردی بیرینگها” گردید.

ادامه مطلب
آزمایشگاه پویان صنعت نهاد، پس از تلاش و پیگیریهای لازم موفق به اخذ گواهینامۀ ایزو ۱۷۰۲۵ گردید.
 

contatcUs