آزمایشگاه پویان صنعت نهاد، پس از تلاش و پیگیریهای لازم موفق به اخذ گواهینامۀ ایزو ۱۷۰۲۵ گردید.

دوشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۵

آزمایشگاه پویان صنعت نهاد، پس از تلاش و پیگیریهای لازم موفق به اخذ گواهینامۀ ایزو ۱۷۰۲۵ گردید.

آزمایشگاه پویان صنعت نهاد، در تاریخ ۲۵/۱۲/۹۴ توسط موسسه استاندارد ایران مورد ارزیابی قرار گرفت که پس از طی مراحل قانونی و پیگیری لازم، در نهایت در تیرماه سال ۹۵ موفق به اخذ گواهینامۀ تایید صلاحیت بر اساس استاندارد ایزو ۱۷۰۲۵ در حوزۀ ” آزمون های ابعادی و عملکردی بیرینگها” گردید.

آزمایشگاه پویان صنعت نهاد، در تاریخ ۲۵/۱۲/۹۴ توسط موسسه استاندارد ایران مورد ارزیابی قرار گرفت که پس از طی مراحل قانونی و پیگیری لازم، در نهایت در تیرماه سال ۹۵ موفق به اخذ گواهینامۀ تایید صلاحیت بر اساس استاندارد ایزو ۱۷۰۲۵ در حوزۀ ” آزمون های ابعادی و عملکردی بیرینگها” گردید.

شایان ذکر است؛

  • این آزمایشگاه علاوه بر استاندارد  ایزو ۱۷۰۲۵، دارای “تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار” در حوزۀ یاتاقانهای غلطشی ( بیرینگها ) میباشد .
  • این آزمایشگاه با تجهیزات در اختیار، علاوه بر آزمونهای تخصصی بیرینگها، امکان انجام کلیه خدمات مرتبط با آزمونهای ابعادی را نیز دارا میباشد.
  • همچنین سازمان پویان صنعت نهاد، توانست برای سومین دوره متوالی موفق به تمدید پروانۀ کاربرد علامت استاندارد تشویقی خود، در حوزۀ بیرینگها گردد .
 

contatcUs